?

Log in

No account? Create an account
vinibee [entries|archive|friends|userinfo]
vinibee

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Триндець сусідам, привіт мєнтам! [Jun. 22nd, 2010|04:06 pm]
vinibee
[Current Music |Mike Oldfield - Five Miles Out]

Це таки відбулось! Зрештою, для скаженої собаки 3 роки - не термін.
Подяка всім друзям, які 17 липня 2007 року в "Формулі суші" започаткували цей проект!

Yamaha F310
Yamaha F310 


 

KORG GA40BK

RockBag RB 20519 B


RockStand RS 20801 B/24RockBag RST 10001WЗавтра мають все це щастя привезти. Залишились дрібниці - згадати, як на цій балалайці грати.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: xrystynka
2010-06-22 02:26 pm (UTC)
Будешь теперь играть в переходе? Куда приходить послушать?:)
(Reply) (Thread)
From: vinibee
2010-06-22 02:43 pm (UTC)
Буду играть дома. Соседи будут просто счастливы! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: prorok_samuil
2010-06-23 10:46 am (UTC)
Будут от счастья стучать в стены и звонить в двери :-)
(Reply) (Parent) (Thread)