?

Log in

No account? Create an account
vinibee [entries|archive|friends|userinfo]
vinibee

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Триндець сусідам, привіт мєнтам! [Jun. 22nd, 2010|04:06 pm]
vinibee
[Current Music |Mike Oldfield - Five Miles Out]

Це таки відбулось! Зрештою, для скаженої собаки 3 роки - не термін.
Подяка всім друзям, які 17 липня 2007 року в "Формулі суші" започаткували цей проект!

Yamaha F310
Yamaha F310 


 

KORG GA40BK

RockBag RB 20519 B


RockStand RS 20801 B/24RockBag RST 10001WЗавтра мають все це щастя привезти. Залишились дрібниці - згадати, як на цій балалайці грати.
LinkReply

Comments:
From: otark
2010-06-25 01:59 pm (UTC)

гыгы

Главное не забудь звукосниматель через усилок подключить к колонкам, стоящим на шкафу :)
и тогда соседям не придется вызывать ментов - они сами от ровд "на звук" заглянут :)))
(Reply) (Thread)
From: vinibee
2010-06-25 02:29 pm (UTC)

Re: гыгы

Кстати, где усилок от колонок - за последние несколько лет проживания на Валу так и остается загадкой.
(Reply) (Parent) (Thread)