?

Log in

No account? Create an account
vinibee [entries|archive|friends|userinfo]
vinibee

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

МП3-плеєр ніхто не розшукує? [Jun. 9th, 2010|06:07 pm]
vinibee
Шановне товариство!

А ніхто з вас чи вашого оточення не пройо... виявляв того, що улюблений MP3-плеєр Transcend після одного з наших "корпоративних" свят на зразок ДР Льошика або святкових п'ятниць раптово зник?

Вчора мій рюкзак, повернувшись до мене в несподіваний спосіб, виявив цю знахідку. Підозрюю, що хтось на якийсь час сховав його туди, а потім "було не до музики"... :)

P.S. Другий пост в ЖЖ за всю його історію існування.
LinkReply